Biografie

Născut la 23 martie 1942 la Roman, în familia preotului Constantin Bratu. Absolvă Şcoala Vasile Alecsandri (ciclu primar) şi Liceul Nr. 1 (clasele V-XI) la Roman. Studii: Facultatea de Finanţe, Credit şi Contabilitate Bucureşti (1960-1965) şi studii postuniversitare de Drept comercial internaţional (1960-1965). A lucrat ca econimist, preşedinte dir. general la S.C. Industrial Export S.A. Bucureşti, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România. Debut cu volumul O legătură ciudată (1982). Diplome de onoare ale Asociaţiei Culturale Pro Basarabia.
Membru colaboratoar Asociația Scriitorilor de Limbă Română Québec, (martie 2015)

Activitatea publicistică:
Autor:
O legătură ciudată, Editura Junimea, Iaşi, 1982 (roman)
Un manuscris de ocazie, Editura Junimea, Iaşi, 1985 (roman)
A murit un popor. Versuri amare, Editura Medialux, Bucureşti, 2010
Povara drumului închis. Pamflete cordiale, Editura Medialux, Bucureşti, 2011
Durerea veşnică a neîmplinirii. Convorbiri, Editura Medialux, Bucureşti, 2012
Lacome poveri. Versuri amare, Editura Crigarux, Piatra Neamţ, 2012
Drum închis, roman
Sine ira. Convorbiri, Editura Crigarux, Piatra Neamţ, 2013
(citat din: Constantin Tomşa – Un dicţionar al literaturii din judeţul Neamţ, 2014)

Florin Vasile BratuASLRQ.

,,…Mi-au plăcut versurile matale, nu numai fiind fiindcă unele sunt chiar reuşite, şi toate – vai! – în ton cu disperarea mea despre starea naţiei; dar, în al doilea rând şi fiindcă nu eşti molipsit de poezia postmodernă, pe care n-o înţeleg toţi aceşti ,,creatori” care formează ca o societate secretă de admiraţie reciprocă. Sunt, din păcate, convins că e ireversibil, că face parte, cum am mai scris pe undeva, din brutala cotitură luată acum un veac de toată cultura occidentală, semn, în opinia mea, al începutului unui nou Ev Mediu.
Foarte bune dom’le, dialogurile matale cu morţii! Apreciez mai cu seamă – în ţara asta însetată de mituri, născociri şi protocronisme – echilibrul opiniile matale, toate ,,polically correct”, în adevăratul sens!”
Neagu Djuvara

,,Poet neoromantic, Florin Vasile Bratu nu e un nume nou în lumea noastră literară. În deceniul premergător revoluţiei a publicat două romane poliţiste de succes, O legătură ciudată (1982) şi Un manuscris de ocazie (2011).
Florin Vasile Bratu crede în forţa cuvântului, în lirismul funciar; e adeptul unei poezii manifeste, într-un registru liric în care convenţia poetică transgresează inspirat mesajul, din familia poeţilor stenici, poeţi ai cetăţii, în linia Octavian Goga – Aron Cotruş – Adrian Păunescu.
În volumul Durerea veşnicei neîmpliniri, Florin Vasile Bratu ne poartă pe alt drum, al istoriei, mereu sub imperiul veşniciei neîmplinite, dialogând atât cu personalităţi istorice proeminente, cât şi din lumea culturală sau necunoscută.
Dialogurile sale sunt incitante, cu verb cu încărcătură densă, cuprinzând opinii proprii, pertinente, care autorul le consideră că dacă n-au fost exprimate istoric, ar fi trebuit să fie…
Florin Vasile Bratu se detaşează de clişee, privind istoria din unghiuri surprinzătoare, propunându-şi perspective şi înţelegeri noi.
O carte care o recomand cititorilor, o noutate prin temă şi abordare în lumea literară”
Cristian Livescu

,,Opera literară a lui Florin Vasile Bratu e plină de mesaj, cu rol modelator pentru tinerele generaţii, lucru mai rar întâlnit la creatorii de azi. Se observă totodată un drum al său propriu în operă, fără mimări şi ,,împrumuturi”, producţiile pe care le oferă bucurându-se de autenticitate”
Mihai Duţescu

,,Ajuns cu stihuirea-i, la Convorbiri cu Oameni despre oameni, truverul Florin Vasile Bratu, ca un alt Faust al lui astăzi, se consfătuieşte şi liric, ca şi epic, dar mai ales, dramatic, prin dialoguri interogative, rămase fără punct, ci puncte, puncte, cu câțiva super-terrieni şi personalităţi accentuate şi grijuliu, aflat ca pe o Insulă Pascală de azi, voind a-i întreba precum Sphinxul din Oedip, pe aceşti coloşi, de acţiune, ori de raţiune, cum a fost, de ce şi cum va fi, acest a fi al lumii.”
Gheorghe A. M. Ciobanu

Reclame